Di Sản Đình Làng Cổ Việt Nam - Làng Trang Liệt

Lễ hội Làng Trang Liệt, Bắc Ninh

Image
Phong trào văn nghệ, thơ ca

Phong trào văn nghệ, thơ ca rất phát triển, đáp ứng niềm đam mê văn nghệ, tình yêu say thơ của dân làng Trang Liệt. Đoàn thanh niên tổ chức một đội văn nghệ không chuyên phục vụ cho các ngày[...]

LÀNG QUÊ XƯA…!

LÀNG QUÊ XƯA…!

TRANG LIỆT QUÊ TÔI

TRANG LIỆT QUÊ TÔI

Về Trang Liệt

Về Trang Liệt

Đường qua cầu Đôi

Đường qua cầu Đôi

BÀ CỐNG QUẬN

BÀ CỐNG QUẬN

Chuyện tình rừng Sặt

Chuyện tình rừng Sặt

Ấp cầu Đôi

Ấp cầu Đôi