TRANG LIỆT QUÊ TÔI

Vốn là một làng quê trù phú thuộc vùng Kinh Bắc văn hiến, theo dã sử, Trang Liệt được hình thành vào khoảng thời Tiền Lê.


Đền Trang Liệt thờ Trần Bà Liệt, một danh tướng thời Trần. Trang Liệt có 12 dòng họ. Những họ có số người đông là họ Vũ Công, họ Ngô Hữu, họ Nguyễn Văn. Qua các triều đại, họ nào cũng có những người thành đạt về học hành, thi cử, kinh doanh. Theo địa bạ lập năm Thành Thái thứ 5 (1893), Trang Liệt có diện tích tự nhiên là 1773 mẫu Bắc Bộ. Năm 1927, làng có 1.329 khẩu. Hiện nay có gần 4.000 khẩu. Từ xa xưa, Trang Liệt vẫn luôn tự hào là làng quê có nền nếp và mọi mặt từng bước phát triển. Từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XVIII, qua các kì thi cử, làng có 8 vị đỗ tiến sĩ. Năm 1871, vua Tự Đức đã ban tặng cho làng bức đại tự “Mĩ tục khả phong”. Đến nay, nhiều nét đẹp truyền thống của làng vẫn được gìn giữ. Hội làng hằng năm vẫn mở vào ngày mồng 8 tháng 3 âm lịch. Nhiều tập tục vẫn được lưu giữ, như tục kết chạ, tục ngồi đồng niên. Đã là người làng Trang Liệt, cho dù có đi làm ăn xa quê, ai cũng muốn tham gia các tập tục của làng. Người dân Trang Liệt vốn giàu lòng yêu nước. Phong trào cách mạng của làng được xây dựng và phát triển từ phong trào Mặt trận Dân chủ 1936- 1939. Nhiều tổ chức đoàn thể sớm ra đời, như: Đội Thiếu niên Tiền phong Cứu quốc, Đoàn Thanh niên Cứu quốc, Hội Phụ lão Cứu quốc, Hội Phụ nữ Cứu quốc,… đã có nhiều đóng góp cho cách mạng. Trải qua hai cuộc kháng chiến, làng Trang Liệt đóng góp trên 300 bộ đội, có 53 liệt sĩ. Trang Liệt là một làng làm kinh tế giỏi. Hợp tác xã nông nghiệp nhiều năm là lá cờ đầu của tỉnh. Nhiều ngành nghề thủ công phát triển. Hiện tại, làng có trên 10 Công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân. Kinh tế tăng trưởng, đời sống văn hóa của làng luôn được coi trọng. Thư viện làng thành lập từ năm 1961, là một thư viện nông thôn ra đời sớm nhất nước, nhiều năm là lá cờ đầu phong trào thư viện nông thôn toàn quốc. Làng có 11 giáo sư tiến sĩ, 28 thạc sĩ, 426 cử nhân.
Là một người con của Làng, tôi mong muốn lớp con cháu lớn lên, biết gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của làng, góp sức xây dựng cho làng xóm ngày một phát triển, mãi xứng đáng là một làng quê văn hiến lâu đời.

Tác giả: Ấp Trang Liệt

Ý kiến bình luận