Trang chủ VĂN HÓA CÔNG TRÌNH VĂN HÓA

Các ngôi miếu

Cũng như các địa phương khác, các ngôi miếu trong làng Trang Liệt là địa điểm tín ngưỡng thờ các vị thần linh. Vì thế, nơi đây cũng được dân[...]

Chùa Am

(Chùa Am - còn gọi là chùa Dưới) Qua sưu tầm lịch sử cũng không thấy ghi chép gì, chỉ biết, từ xưa các cụ đã lưu truyền rằng: Ngôi[...]