Hồ ao – Bờ bãi của làng

Hồ ao trong làng Trang Liệt có nhiều, tới 25 cái. Xóm Tây có 3 ao, là ao ông Âu, ao quan Chùm và ao ông Cách. Xóm Phướn có 5 ao, là ao ông Âu (trong vườn), ao nhà  thờ họ Nguyễn, ao con cụ Đĩnh và 2 ao nhà thờ Nguyễn Thế ( thứ chi ). Xóm Đá có 3 ao, là ao rau muống ông Tục, ao ông Dụy, ao họ Nguyễn Văn ( thứ chi ông Canh). Xóm Nghè có 4 ao, là ao cửa Đền, ao Gốc gạo ( họ con cháu ông Dự) và 2 ao rau muống cụ Chính. Cổng Né có 6 ao, 2 ao ông Cương ( 1 ao to, 1 ao nhỏ), ao dài của bà Sáu Bò, 2 ao rau muống của cụ Chỉ và ao nhà cụ Vũ Thái Năm ( Đường). Cổng Bông có 4 ao, 3 ao Tự Huyện và ao cụ Nhạc (họ con cháy cành Vũ Tự).

Từ năm 1962, tiếp đến thời kỳ đổi mới 1986 – 1996, đời sống kinh tế, văn hóa của dân làng ngày càng phát triển, nhiều cơ sở hạ tầng được xây dựng, dân số cũng phát triển nên đã phải lấp nhiều ao trong làng để xây dựng cơ sở hạ tầng, như trường học, trạm y tế, nhà kho, sân phơi… và nhà ở.

Hồ ao bên ngoài, xung quanh làng có 14 cái. Đầu cổng Né có 3 ao, 2 ao nhà Cụ Cương ( 1 cái to, 1 bên ao mới) và ao Cống Cạy( nhỏ). Đầu cổng Bông có 2 dãy ao cụ Tư Lũy và dãy ao cụ Phan Xuân Bảng, ( gọi là ba ao). Đầu cổng Tây có 3 ao, là ao Mạch ( cụ Vũ Công Nhượng), ao Rãnh Trẽ (họ Vũ Công Tộc) và ao gốc Mít. Đầu cổng Đá có 6 ao, là ao làng, ao tư bà Sự, ao họ Vũ Công Tộc ( bên cạnh có giếng Đất, trên bờ ao có cây đa bà Chủ), ao tư cụ Cựu Cần, ao tư cụ Chùm Lạo và ao Chuôm dứa. Khu cầu Mới có ao cụ Ngọ ( Văn Chỉ), ao mả Bé, ao Tư cụ Gốc ( Nguyễn Văn Bồi), ao cầu Mới (Công), ao Dộc Đá, nay là nhà ông Nguyễn Văn Thục, ao Dộc ( gọi là ao Trạm Xá), nay là nhà anh Huynh, anh Phan Đình Chính.

Ngoài ra, ngoài cánh đồng, điểm từ phía Đông Bắc đến Tây Nam có 10 cái chuôm, ao; chuôm Da con, chuôm Cáo, chuôm Dứa, ao Đất Thó, chuôm Đồng muộn, chuôm Khoang, chuôm Đồng mang, 2 chuôm nhỏ cụ Thủ Thản, ao Đền Nghè và ao Đình.

Bờ bãi của làng, bắt đầu từ phía Đông Nam đến phía Tây Bắc có 18 bờ bãi. Đó là: bãi Cói ( trạm biến thế), bãi Am (mả cụ già Huỳnh – cây đề), bãi Đường Thần ( có ngôi miếu), bãi Đường Thần ngoài, bãi Công Cửi, hai bãi Dinh trong và ngoài, bãi Cửa chùa ( có cây đề cổ thụ), bãi Tam Quan chùa trên ( có 2 cây đề), bãi Vông, bãi Đầu Vót – Bồ Tài, bãi đền Nghè, bãi Đồng Mang, bãi Đồng Quýt ngoài, bãi chùa Am (có 2 cây muỗn to), bãi Bì dài ước độ 800m ( có 2 cây muỗn cổ thụ), bãi Văn Chỉ ( sau văn Chỉ), bãi Ba Cây ( có cây đề) và bãi Cầu Mới ( có cầu mới 3 gian gỗ lim, 8 cột đá và một cây gạo to).

Đường xá giao thông của làng Trang Liệt, có đường Cái Cả, là đường chính trong làng, từ năm 1936 – 1938, dân làng xây gạch vỉa nghiêng. Còn đường xóm ngõ là do xóm ngõ tự bàn bạc xây lát, bằng gạch của xóm ngõ mình. Đường làng, xóm, ngõ đều được lát gạch rất sạch sẽ và khang trang.

Ý kiến bình luận