Trang chủ VĂN HÓA PHONG TỤC TẬP QUÁN

Hội tư văn

Hội tư văn gồm những người có “chữ thánh hiền”, lại tự nguyện mua một xuất tư văn. Dân chỉ bán xuất tư văn khi cần tiền, giá 10 quan.[...]