Trang chủ XÃ HỘI TỔ CHỨC XÃ HỘI

Công tác xã hội

Công tác xã hội, công tác thương binh, gia đình liệt sĩ với tấm lòng “uống nước nhớ nguồn” luôn được chi bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận làng, các[...]