Trang chủ CỘI NGUỒN CÁC DÒNG HỌ

“Phan Đăng” Tộc

[caption id="attachment_1110" align="alignleft" width="150" caption="Nhà thờ họ Phan Đăng"][/caption] Họ Phan Đăng có một chi cành, gần nhất là cụ Phan Đăng Tuyết (1927), chuyển xuống xã Trường Sơn, huyện[...]