Trang chủ CỘI NGUỒN CÁC DÒNG HỌ “Nguyễn Đức” Tộc

“Nguyễn Đức” Tộc


Cụ Nguyễn Đức Thận, sinh năm 1468, triều Lê Hồng Đức ( năm thứ 21) năm canh Tuất (1490) đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ, chức vụ quan Bố chính sứ1 tỉnh Hải Dương. Khởi đầu cụ làm quan ở tỉnh Hải Dương, sinh cơ lập nghiệp, lập gia đình. Cụ có hai bà vợ, bà cả sinh con trai Nguyễn Đức Sinh, thọ 92 tuổi; bà hai sinh 2 người con trai ở quê ngoại. Cụ Nguyễn Đức Thận thành lập làng ở vùng kẻ Sặt cách chợ Sặt ( thị trấn kẻ Sặt) độ 3 cây số, thuộc huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương, cổng làng đề Tráng Liệt. Chi cành cụ Đức Thận ước độ 500 xuất đinh, đa số đi theo đạo Công giáo nên nhiều người di cư vào Nam 1954. Hiện nay một số người tản mạn đi làm ăn xa. Riêng mộ cụ Nguyễn Đức Thận, do loạn lạc địch phá, bị mất tích, bia mộ bị địch vứt xuống ao sâu chưa tìm được.

1 Bố chính sứ là chức quan nắm quyền hành chính một tỉnh, coi việc Hộ: dân số, hộ tịch, thuế khóa, thu phát, bổng lộc, muối và sắt… Xem : Từ điển chức quan Việt Nam ( Đỗ Văn Nính), Nxb Thanh niên,Hn, 2002, tr.104-105 và 328.

Chi cành thứ 2: Cụ Cai Năng ( đời thứ 14) về cành ông Đặng gần nhất. Bố ông Cai Năng xuất than đi hàn nồi, lấy vợ và sinh cơ lập nghiệp ở đây. Lúc đầu làm con nuôi họ Trần, Trần Văn Năng là đời thứ 2, còn con cháu chắt đời thứ 3-4. Đời thứ 5 hiện nay ở xã Khả Lý ( cạnh núi Nhẫn, Sen Hồ, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, có xuất đinh trên 50 người. Thường hàng năm nhớ ngày giỗ Tổ cụ Nguyễn Đức Thận, 19/6 âm lịch, chi cành lại cử đại biểu về dự và gặp mặt dòng họ họ. Về chính trị, trước cách mạng hồi Pháp thuộc, ông Cai Năng đi lính đóng cai. Sau cách mạng, có người tham gia công tác cách mạng, hiện nay có ông Trần Văn Sứng phó chủ tịch UBND xã Khả Lý vv…1.

1 Tư liệu trên do ông Nguyễn Đức Đặng và Nguyễn Đức Phương cung cấp

Ý kiến bình luận