“Ngô Hữu” Tộc

Vào thế kỷ XVII, họ Ngô có một cành ( cành ông Ngô Tộ), có cụ Đốc Thực ( đời thứ 9) có con, cháu là ông Tổng Gầu xuống xóm Hạ, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên làm con nuôi người họ Bùi. Ông Tổng Gầu, là đời thứ 12, đặt họ là Bùi Ngô.

Nhà thờ họ Ngô Hữu

Từ lúc ban đầu có một người xuống Gầu,( tức Cửu Cao) làm con nuôi, sau lớn lên trưởng thành, lập gia đình, sinh con đẻ cái, đến nay, đời thư 17-18), cháu chắt đầy đàn đầy đống, với trên 50 suất đinh đời sống vật chất, tinh thần khấm khá, làm ăn phong lưu, thịnh vượng.

Trước và sau cách mạng tháng Tám năm 1945, chi cành họ Ngô ở Cửu Cao đối với quê cha đất tổ, từ dòng họ đến ngôi thứ, lệ làng, chốn đình chung, đều chấp hành đầy đủ. Về địa vị chính trị, thời xưa có người làm chánh tổng, phó lý…, thời nay một số tham gia vai trò chủ chốt ở địa phương xã hội.

Ý kiến bình luận