Trang chủ GÓC NHÌN Trang Hạ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh

Trang Hạ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh

Xác định quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, phường Trang Hạ (thị xã Từ Sơn) đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh tạo động lực lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của địa phương.

Xóm phố sạch đẹp, khang trang

Năm 2009 là năm thứ 4 thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, năm đầu thực hiện nghị quyết Đảng bộ phường Trang Hạ, Đảng ủy, UBND phường đã tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn, giành được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được chú trọng; gắn với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức quán triệt và nghiên cứu các nghị quyết và các chuyên đề thu hút 95% đảng viên tham gia học tập; Xây dựng quy định “5 xây, 5 chống” về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, giáo viên được treo tại công sở để hàng ngày cán bộ, đảng viên đối chiếu học tập.

Đặc biệt năm 2009 là năm đầu tiên Trang Hạ hoạt động theo quy mô phường bởi vậy Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đảng uỷ, UBND phường theo các chức danh chủ chốt và cán bộ chuyên trách theo quy định của tỉnh, bám sát sự chỉ đạo của Thị uỷ, UBND thị xã xây dựng phường theo hướng đô thị văn minh. Công tác xây dựng Đảng vững mạnh được coi trọng, ngay từ đầu năm Đảng uỷ đã chỉ đạo các chi bộ đăng ký xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Chú trọng công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong năm qua, Đảng uỷ, UBND phường đã quan tâm tạo điều kiện cho nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế chung. Quan tâm chỉ đạo đổi mới cây trồng vật nuôi, đặc biệt là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các hộ gia đình đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ… đưa tổng thu nhập toàn phường năm 2009 đạt trên 65 tỷ đồng.

Phường đã tập trung chỉ đạo tập trung quy hoạch và thực hiện các dự án như trung tâm thương mại khu Mả Ngò rộng 1,46 ha, triển khai giải phóng mặt bằng dự án HaNaKa, các khu dân cư dịch vụ, nghĩa trang nhân dân… Lập dự án xây dựng khu trung tâm phường, trường Tiểu học, Mầm non, xây dựng hoàn thành hệ thống thoát nước và xử lý môi trường mới nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Hệ thống điện chiếu sáng các khu phố và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu xây dựng phường theo quy mô đô thị được chú trọng. Trong năm qua, phường đã đầu tư trên 800 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ở các khu phố.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư ngày càng được nhân rộng, trong năm qua trên 97,7% số hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, các khu phố đều đạt Khu dân cư tiên tiến và Khu phố văn hoá, trong đó khu phố Trang Liệt tiếp tục giữ vững danh hiệu Làng văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định, phường hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2009. Sự nghiệp y tế, giáo dục văn hóa xã hội được quan tâm hơn. Hoạt động của MTTQ Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục được củng cố kiện toàn. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt, năm 2009 đảng bộ có 97,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm, Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh.

Năm 2010, Đảng bộ phường Trang Hạ đề ra nhiều mục tiêu và ngay trong các tháng đầu năm đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác quản lý, bố trí, quy hoạch cán bộ, bổ sung cán bộ dự nguồn kế cận. Đặc biệt là làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010-2015 – Đại hội điểm của thị xã Từ Sơn, làm tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng.

Hồng Dinh (Đài phát thanh Từ Sơn)

Ý kiến bình luận