Các ngôi miếu


Cũng như các địa phương khác, các ngôi miếu trong làng Trang Liệt là địa điểm tín ngưỡng thờ các vị thần linh. Vì thế, nơi đây cũng được dân làng bảo quản, thờ phụng tôn nghiêm, thể hiện lòng thành kính với các vị thần linh. Việc cúng lễ ở đây được người dân trong xóm,  trong làng tiến hành thường xuyên, để cầu tài, cầu phúc cho gia đình, bản thân, cho xóm làng và cho đất nước luôn được bình an, thịnh vượng.Trong làng Trang Liệt từ trước đến nay có 6 ngôi miếu, thuộc về các xóm:

– Miếu Né (thuộc xóm Bông Né)

– Miếu cổng Bông (trước cây si cổ thụ)

– Miếu Đường Thần (thuộc xóm Tây)

– Miếu ngõ Giữa (thuộc xóm Bông)

– Miếu cây Bàng (cạnh vườn cụ Đảng trước năm 1945)

– Miếu xóm Đá (ngõ nhà cụ Ba Síu)

Trong đó, miếu cây Bàng và miếu xóm Đá là di tích kháng chiến chống thực dân Pháp, trước đây có đào  hầm bí mật.

Ý kiến bình luận