Trang chủ CỘI NGUỒN CÁC DÒNG HỌ “Trần Quang” Tộc

“Trần Quang” Tộc


Họ Trần Quang Trọng trước đây có một bộ phận dân di cư lên làng Thân ( cạnh ngã tư Thân), huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang sinh cơ lập nghiệp. Về đời sống, bà con tương đối khá giả so với trước cách mạng năm 1945, thu hoạch chủ yếu là nông nghiệp và trang trại trồng dứa, vải thiều và nghề rừng. Hiện nay đã là đời thứ 6, ông Trần Quang Đạo, ngang vai với cụ Trần Quang Trọng (1924). Dòng này hiện nay có trên 40 xuất đinh.

Ý kiến bình luận