Trang chủ CỘI NGUỒN CÁC DÒNG HỌ Các dòng họ trong làng

Các dòng họ trong làng

Làng Trang Liệt lúc ban đầu xuất hiện là do 12 họ lập nên, gọi là “ Thập nhị gia tiên”, như các họ Vũ, Ngô, Nguyễn, Phan, Lê, Đỗ, Lâm, Hoàng, Tân, Trần, Lương và Dương… Sau đó nối tiếp có nhiều dòng họ khác nhập cư, tồn tại và phát triển cho đến ngày nay là trên 30 họ tộc. Vì thế, các dòng họ làng Trang Liệt từ cổ xưa đã xây dựng nhà thờ họ để thờ cúng ông cha tổ tiên theo truyền thống: “ cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông, công ơn tổ tiên, có công sinh thành dưỡng dục”… từ đời này nối tiếp đời sau. Các họ tộc đều có phả tộc ghi nhớ ngày giỗ, các tiết lệ, lễ sóc vọng ( mồng một, ngày rằm). Họ nào có các cụ neo đơn không có nơi lương tựa sẽ có 2-3 sào ruộng để đặt kỵ hậu. Họ tộc có trách nhiệm cúng giỗ tết các cụ đặt ruộng kỵ hậu.

Từ thế kỷ XIX các dòng họ ở Trang Liệt ngày càng phát triển, một số họ lớn đã có nhà thờ Đại tôn, và Thứ chi, do ông trưởng tộc quản lý, trông nom. Mỗi dòng họ còn có ruộng đất, nhiều hay ít để tu lễ giỗ tết tổ tiên. Cụ thể:

1- Vũ Công Tộc có 2 nhà thờ ở xóm Đá và xóm Phướn, ruộng đất có 32 mẫu 5 sào 7 thước.

2- Ngô Hữu Tộc có 2 nhà thờ ở xóm Nghè, ruộng đất có 7 mẫu, 4 sào, 4 thước; Ngô Tộc Thất chỉ có 1 mẫu, 6 thước.

3- Nguyễn Văn Tộc có 2 nhà thờ ở xóm Đá, ruộng đất có 1 mẫu, 4 sào, 13 thước; Nguyễn Văn Tộc Bính chỉ có 2 mẫu, 1 sào, 6 thước.

4- Phan Đình Tộc có 1 nhà thờ ở xóm Bông, ruộng đất có 1 mẫu, 2 sào, 5 thước.

5- Nguyễn Thế Tộc có 2 nhà thờ ở xóm Phướn, ruộng đất có 3 mẫu, 6 sào, 4 thước; Nguyễn Thế Tộc Đinh chỉ có 1 mẫu, 11 thước.

6- Nguyễn Đức Tộc có 1 nhà thờ ở xóm Bông Né, ruộng đất có 3 mẫu, 6 sào, 4 thước.

7- Nguyễn Quang Tộc có 1 nhà thờ ở xóm Nghè, ruộng đất có 5 sào.

8- Lê Tiến Tộc, có 1 nhà thờ ở xóm Phướn, ruộng đất có 5 sào, 2 thước.

Sau khi có Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, một số họ tộc vận động con cháu có lòng hảo tâm, tự lực cánh sinh đóng góp sức người, sức của, công đức đất, nhà xây dựng tôn tạo được 5 nhà thờ họ. Đó là:

1- Phan Đăng Tộc, có 1 nhà thờ ở xóm Tây, ruộng đất có 9 sào, 9 thước.

2- Nguyễn Tiến Tộc có 1 nhà thờ ở xóm Nghè.

3- Trần Khánh Tộc có 1 nhà thờ ở xóm Nghè.

4- Vũ Kim Tộc có 1 nhà thờ ở xóm Đá, ruộng đất có 2 sào, 2 thước.

5- Vũ Tự Tộc có 1 nhà thờ ở xóm Bông.

6- Trần Quang Tộc, không có nhà thờ, nhưng ruộng đất có 7 sào, 10 thước.

Trang Liệt từ sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, dân số ngày càng phát triển và các dòng họ tộc theo đó cũng nhiều hơn. Hiện nay có 27 dòng họ chính quán và 12 dòng họ nhập cư. Đó là:

 1. Họ Ngô có 1 họ.
 2. Họ Vũ có 4 họ.
 3. Họ Nguyễn có 11 họ.
 4. Họ Phan có 2 họ.
 5. Họ Trần có 2 họ.
 6. Họ Lê có 1 họ.
 1. Họ Lương có 1 họ.
 2. Họ Dương có 3 họ.
 3. Họ Tân có 1 họ.
 4. Họ Đường có 1 họ.
 5. Họ nhập cư có 12 họ, gồm 12 hộ.

Dưới chế độ cũ, thời kỳ phong kiến, thực dân đế quốc đã có những dòng họ, như Nguyễn Đức, Trần Quang có một số hộ di cư làm ăn sinh sống, làm con nuôi, hoặc thời kỳ loạn lạc, tránh tai họa… nên đã phải tha phương cầu thực, tìm nơi khác sinh cơ lập nghiệp.

Ý kiến bình luận