Hội tư văn


Hội tư văn gồm những người có “chữ thánh hiền”, lại tự nguyện mua một xuất tư văn. Dân chỉ bán xuất tư văn khi cần tiền, giá 10 quan. Hội tư văn giữ cho nề nếp gia phong trong việc thờ cúng tổ tiên; tôn nghiêm thờ đức Thánh trong việc tế lễ ở đền, đình và ở nhà thờ tổ nghề ở đình Tổ, ở văn chỉ nơi thờ thần văn học, thờ Đức Khổng Tử và 8 cụ Nghè của làng… Hàng năm Hội tư văn tổ chức tế lễ ở văn chỉ, xuân thu nhị kỉ, tháng 2 và tháng 8, cùng các tiết lệ hội hè, đình đám ở đình đền.

Tham gia hội tư văn có nhiều gia đình có cả bố và con. Nói chung tham gia hội tư vă thường là các cụ kì cựu, gia đình có vai vế, giàu có khá giả, bởi vì họ phải tự mua sắm tư trang, hành lễ, gồm: 1 bộ áo dài thụng xanh, 1 áo dài trắng (mặc lót), 1 quần trắng, 1 khăn xếp, 1 mũ tế, 1 đôi hia.

Hội tư văn là một tổ chức trang nghiêm về lễ nghi tế lễ nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo và thời xưa hoạt động khá thuận lợi do có nhiều cụ quan đám kì cựu, các vị chức sắc đã qua chốn đình chung và hiểu biết lệ làng tham gia.

Ý kiến bình luận