Hội đồng ngũ


Tổ chức này mới được thành lập nhằm tập hợp những anh bộ đội Cụ Hồ cùng đi bộ đội (nhập ngũ) một ngày, nay đã hoàn thành nghĩa vụ trở về đời thường. Hàng năm, lấy ngày ngập ngũ, số anh em này tổ chức gặp nhau để ôn lại những kỉ niệm về một thời trong quân ngũ, cống hiến và chiến đấu gian khổ từ thời kỳ chống quân xâm lược đến nay, ai còn ai mất …Khi nước nhà đã độc lập, thống nhất, sinh hoạt đồng ngũ càng có nhiều ý nghĩa, bao gồm cả mục đích thăm hỏi gia đình khi cha mẹ già yếu, ốm đau và khi có chuyện buồn vui, hoặc nếu có thể thì còn giúp đỡ thiết thực cho nhau.

Ý kiến bình luận