Hội đồng học


Đây là tổ chức gồm an hem đã học cùng một lớp, thuộc cùng một trường phổ thông, từ cấp I đến cấp III (cách gọi trước đây), từ khi miền Bắc hòa bình (1954). Cũng như các làng khác trong vùng, làng Trang Liệt trước đây chỉ có cấp I, sau mới có cấp II, vì thế hội đồng học ở cấp này thường là người làng. Nhưng với hội đồng học cấp III thì rộng hơn, gồm những an hem các xã trong huyện tập hợp lại. Hàng năm, hội đồng học thường ấn định một ngày nhất định họp anh em tại nhà câu đương (lần lượt), tổ chức liên hoan, ôn lại những tháng ngày cũng học dưới một mái trường xã hội chủ nghĩa.

Ý kiến bình luận