Trang chủ VĂN HÓA HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA Hoạt động bảo tồn, tu bổ cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo: Tu bổ đền

Hoạt động bảo tồn, tu bổ cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo: Tu bổ đền


Năm1984, các cụ phụ lão và nhân dân công đức tu tạo đền Trang Liệt và sắm sửa đồ thờ… Vì thế đền Trang Liệt ngày càng trang trọng, rất là tôn linh, đúng với ý nghĩa của một cơ sở tín ngưỡng thờ “đức Thánh Trần”.

Năm 2002 (Nhâm Ngọ), dân làng đại tu nhà Hậu cung, làm mới hoàn toàn bằng gỗ lim. Tiền do nhân dân Trang Liệt ủng hộ, được trên 355 triệu đồng. Năm ấy ông Nguyễn Văn Thực, tuổi 49, làm trưởng ban khánh tiết. Ông Nguyễn Thế Hiểu, chi hội trưởng Hội người cao tuổi làm trưởng ban hương công.

Năm 2006 (Bính Tuất), đại tu nhà trung đường (3 gian) hoàn toàn bằng gỗ lim. Tiền được nhân dân Trang Liệt ủng hộ và quỹ thôn trích ra, với tổng số 135 triệu đồng. Ông Vũ Tự Dậu, tuổi 49 (Mậu Tuất) làm trưởng ban khánh tiết. Ông Vũ Công Chính, trưởng thôn làm trưởng ban hương công.

Vừa qua, đầu năm 2009, gia đình cụ Ngô Hữu Miên, 82 tuổi, đã cung tiến cho đền làng ta 5 gian nhà bái đường bằng gỗ lim, trị giá 2,3 tỷ đồng.

Ý kiến bình luận