Trang chủ VĂN HÓA (trang 2)

Hội tư văn

Hội tư văn gồm những người có “chữ thánh hiền”, lại tự nguyện mua một xuất tư văn. Dân chỉ bán xuất tư văn khi cần tiền, giá 10 quan.[...]

Các ngôi miếu

Cũng như các địa phương khác, các ngôi miếu trong làng Trang Liệt là địa điểm tín ngưỡng thờ các vị thần linh. Vì thế, nơi đây cũng được dân[...]

Chùa Am

(Chùa Am - còn gọi là chùa Dưới) Qua sưu tầm lịch sử cũng không thấy ghi chép gì, chỉ biết, từ xưa các cụ đã lưu truyền rằng: Ngôi[...]